Skip to main content
share Share
favorite Favorite

3,650
RESULTS

texts texts 3,650
COLLECTION
TOPIC atoz
Document, Dutch 3,377
Government 3,377
Ministerie van Buitenlandse Zaken 273
Tractatenblad 273
Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 273
(met Bijlagen) Londen, 11 november 1988 4
(met Protocol) ’s-Gravenhage, 11 september 2009 4
(met Protocol) Praag, 4 maart 1974 3
(met Protocol) ’s-Gravenhage, 25 februari 2005 3
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 3
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 3
(met Bijlage) Jeruzalem, 23 oktober 1950 2
(met Bijlage) Londen, 1 november 1974 2
(met Bijlage) Londen, 17 februari 1978 2
(met Bijlage) Londen, 26 september 1997 2
(met Bijlagen en Protocollen) Brussel, 26 februari 1996 2
(met Bijlagen) Brussel, 25 januari 2013 2
(met Bijlagen) Genève, 14 november 1975 2
(met Protocol) Addis Abeba, 10 augustus 2012 2
(met Protocol) Londen, 12 juni 2013 2
(met Protocol) Oslo, 12 januari 1990 2
(met Protocollen en Bijlagen) Londen, 2 november 1973 2
(met Reglement) Washington, 19 juni 1970 2
(met aanhangsel en bijlage) Willemstad, 27 juni 2013 2
(met aanhangsel en bijlage) ’s-Gravenhage, 25 juni 2013 2
(met aanhangsel en bijlage) ’s-Gravenhage, 26 juni 2013 2
(met bijlage) Brussel, 28 juni 2013 2
(met bijlagen) Göteborg, 30 november 1999 2
(met bijlagen) Wenen, 26 april 2013 2
Beijing, 10 september 2010 2
Bergen (Duitsland), 6 oktober 1997 2
Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling 2
Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling 2
Canberra, 1 maart 2007 2
Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) 2
Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds 2
Hongkong, 26 augustus 2002 2
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 2
Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 2
Luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Israël 2
Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika houdende een overeenkomst inzake de tewerkstelling van gezinsleden van diplomaten 2
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 2
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk 2
Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau 2
Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 2
Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 2
Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966 2
Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 2
Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978 2
Rabat, 21 mei 2013 2
Stockholm, 27 februari 1995 2
Straatsburg, 24 juni 2013 2
Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 2
Verdrag inzake Antarctica 2
Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen 2
Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen 2
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart 2
Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning 2
Verdrag tot samenwerking inzake octrooien 2
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken 2
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen 2
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid) 2
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen 2
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken 2
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen 2
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen 2
Washington, 1 december 1959 2
Washington, 19 oktober 2012 2
genealogy 2
’s-Gravenhage, 10 september 2010 2
’s-Gravenhage, 12 januari 2012 2
’s-Gravenhage, 15 april 1958 2
’s-Gravenhage, 16 december 1970 2
’s-Gravenhage, 2 oktober 1973 2
’s-Gravenhage, 23 juni 1986 2
’s-Gravenhage, 25 oktober 1980 2
’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 2
's-Gravenhage, 24 augustus 1989 1
(met Aanhangsel en Bijlage) Warschau/’s-Gravenhage, 7 juli/27 augustus 2004 1
(met Aanhangsels) Zagreb, 11 juni 1999 1
(met Akte, Bijlagen, Protocol en Slotakte) Brussel, 9 december 2011 1
(met Bijlage) Bonn, 13 september 1983 1
(met Bijlage) Brussel, 17 december 2003 1
(met Bijlage) Buenos Aires, 26 september 2012 1
(met Bijlage) Colombo, 14 september 1953 1
(met Bijlage) Dakar, 23 mei 2013 1
(met Bijlage) Kaapstad, 16 november 2001 1
(met Bijlage) Kigali, 6 februari 2013 1
(met Bijlage) Londen, 1 november 2002 1
(met Bijlage) Londen, 10 januari 2000 1
(met Bijlage) Londen, 7 juli 1995 1
(met Bijlage) Paramaribo, 25 oktober 2004 1
(met Bijlage) Warschau, 16 mei 2005 1
(met Bijlage) Washington, 28 oktober 1996 1
(met Bijlage) ’s-Gravenhage, 27 november 2013 1
(met Bijlage) ’s-Gravenhage, 3 september 2003 1
(met Bijlage, Aanvullend Protocol en Protocol van ondertekening) Bern, 20 oktober 1955 1
(met Bijlagen en Aanhangsels) Parijs, 19 oktober 2005 1
(met Bijlagen en Aanhangsels) Straatsburg, 9 september 1996 1
(met Bijlagen en Protocol) Brussel, 23 januari 1995 1
(met Bijlagen en Protocol) Brussel, 28 november 1994 1
(met Bijlagen en Protocollen) Cotonou, 23 juni 2000 1
(met Bijlagen en Slotprotocol) ’s-Gravenhage, 8 april 1960 1
(met Bijlagen) Caracas, 4 juli 2012 1
(met Bijlagen) Genève, 1 september 1970 1
(met Bijlagen) Genève, 15 november 1975 1
(met Bijlagen) Genève, 19 januari 1996 1
(met Bijlagen) Genève, 26 mei 2000 1
(met Bijlagen) Genève, 3 april 2013 1
(met Bijlagen) Helsinki, 17 maart 1992 1
(met Bijlagen) Kumamoto, 10 oktober 2013 1
(met Bijlagen) Kyoto, 11 december 1997 1
(met Bijlagen) New York, 9 mei 1992 1
(met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 1
(met Bijlagen) Saint John’s, 24 november 2006 1
(met Bijlagen) Straatsburg, 25 januari 1988 1
(met Bijlagen) Washington, 14 juli 1998 1
(met Bijlagen) Washington, 3 maart 1973 1
(met Bijlagen) Wenen, 28 februari 2013 1
(met Bijlagen) ’s-Gravenhage, 23 juni 1993 1
(met Bijlagen, Protocol en Brieven) Luxemburg, 14 juni 1994 1
(met Bijlagen, Protocollen en verklaringen) Brussel, 24 november 1997 1
(met Bijlagen, Protocollen, Slotakte en Verklaringen) Luxemburg, 29 april 2008 1
(met Protocol en Aanhangsels) Bern, 9 mei 1980 1
(met Protocol en Onderlinge Overeenkomst) Londen, 26 september 2008 1
(met Protocol van ondertekening) Bonn, 3 augustus 1959 1
(met Protocol) Beijing, 31 mei 2013 1
(met Protocol) Bern, 12 december 2003 1
(met Protocol) Genève, 19 maart 1931 1
(met Protocol) Genève, 7 juni 1930 1
(met Protocol) Kaapstad, 9 mei 1995 1
(met Protocol) Luxemburg, 23 januari 2002 1
(met Protocol) Ulaanbaatar, 8 maart 2002 1
(met Protocol) ’s-Gravenhage, 24 oktober 2012 1
(met Protocollen) Brussel, 31 maart 1965 1
(met Protocollen) Luxemburg, 5 juni 2001 1
(met Reglement en bijlagen) Singapore, 27 maart 2006 1
(met Reglement) Washington, 2 december 1946 1
(met Uitvoeringsprotocol en Bijlagen) Sarajevo, 19 juli 2006 1
(met Uitvoeringsprotocol met Bijlagen) Voorburg, 30 mei 2006 1
(met Uitvoeringsprotocol) Brussel, 7 oktober 1998 1
(met Uitvoeringsprotocol) Brussel, 9 juni 1999 1
(met Uitvoeringsreglement en Protocollen) München, 5 oktober 1973 1
(met aanhangsel en bijlage) ’s-Gravenhage, 29 juli 2013 1
(met aanhangsel) Straatsburg, 31 januari 1995 1
(met bijlage en verklaring) Brussel, 30 juni 2008 1
(met bijlage) Brussel, 25 april 2013 1
(met bijlage) Istanboel, 11 mei 2011 1
(met bijlage) Port of Spain, 24 september 1997 1
(met bijlage) ’s-Gravenhage, 19 december 2013 1
(met bijlagen) Brussel, 19 februari 2013 1
(met bijlagen) Brussel, 24 februari 1961 1
(met bijlagen) Genève, 21 oktober 1982 1
(met bijlagen) Genève, 30 november 1979 1
(met bijlagen) Genève, 6 december 1979 1
(met bijlagen) Luxemburg, 10 juni 2013 1
(met bijlagen) Tbilisi, 5 september 2013 1
(met bijlagen) Washington, 29 november 2012 1
(met bijlagen, aanhangsels en verklaringen) Brussel, 26 juni 2012 1
(met briefwisseling en verklaring) Washington, 26 juli 2007 1
(met verklaringen) Brussel, 12 maart 1999 1
(met verklaringen) Brussel, 24 juli 1996 1
(met verklaringen) Brussel, 29 mei 2000 1
1. Algemeen Postverdrag 1
1. Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934 1
2. Algemeen Reglement van de Wereldpostunie (met Slotprotocol) 1
2. Overeenkomst van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934 1
200953, Bijlage 1
200958, Bijlage 1
200959, Bijlage 1
200961, Bijlage 1
200962, Bijlage 1
200963, Bijlage 1
200964, Bijlage 1
200968, Bijlage 1
200971, Bijlage 1
200974, Bijlage 1
200975, Bijlage 1
201003, Bijlage 1
201021, Bijlage 1
201032, Bijlage 1
201033, Bijlage 1
201035, Bijlage 1
201048, Bijlage 1
201063, Bijlage 1
201097, Bijlage 1
201124, Bijlage 1
201162, Bijlage 1
201163, Bijlage 1
201235, Bijlage 1
201302, Bijlage 1
201347, Bijlage 1
201348, Bijlage 1
201350, Bijlage 1
201400, Bijlage 1
201471, Bijlage 1
201494, Bijlage 1
201500, Bijlage 1
201523, Bijlage 1
201553, Bijlage 1
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid